Disclaimer

De eenmanszaak Biancatan-producties, met KvK-nummer 34378181, hierna 'Biancatan' wil u hartelijk welkom heten op www.biancatan.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Biancatan kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Biancatan zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Biancatan zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Biancatan is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Biancatan verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Biancatan tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Biancatan dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar contact@biancatan.nl

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Biancatan of die van licentiegevers. Biancatan behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@biancatan.nl aanvragen. 

Mocht het zo zijn dat Biancatan per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Biancatan weten via contact@biancatan.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Biancatan verplicht is tot enige schadevergoeding.